• "Naša škola - spoločenstvo slobodných, zodpovedných, navzájom sa vzdelávajúcich a šťastných ľudí."
   • Novinky
  • Samotestovanie žiakov antigénovými testami
   • Samotestovanie žiakov antigénovými testami
   • 14. 9. 2021
   • Milí rodičia,

    s prosbou sa obraciam na tých rodičov, ktorí prejavili záujem o samotestovanie svojich detí a do 17. 9. 2021 (piatok) prevezmú od triednych učiteľov balíček s 10 ks antigénových testov na domáce testovanie. S cieľom predísť výskytu, prípadne šíreniu koronavírusu v našej škole, ktorý by bol dôvodom na zatvorenie triedy, viacerých tried alebo celej školy a z dôvodu ochrany žiakov a zamestnancov školy, vás zdvorilo žiadam, aby ste prvé testovanie svojich detí vykonali v nedeľu 19. 9. 2021 alebo v pondelok ráno 20. 9. 2021. V prípade, že vaše dieťa bude pozitívne na koronavírus, oznámte túto skutočnosť riaditeľke školy na telefónnom čísle 0911 230 560 a kontaktujte svojho lekára pre deti a dorast a RÚVZ v Žiari nad Hronom. Ak výsledok bude negatívny, informáciu nemusíte oznamovať. Ďalších 9 testov môžete použiť v prípade, že vaše dieťa bude mať príznaky ochorenia COVID-19. V

   • Samotestovanie žiakov antigénovými testami: Čítať viac
  • Platba za stravu na mesiac október 2021
   • Platba za stravu na mesiac október 2021
   • 14. 9. 2021
   • Vážení rodičia žiakov základnej školy/stravníkov,

    oznamujeme vám, že meníme termín platieb za stravu. Stravné na mesiac október 2021 je nutné uhradiť od 15. 9. 2021 – 20. 9. 2021:

    a) bankovým prevodom - ak ste klientom VÚB, tak sa platba pripíše na náš účet za pár minút, z inej banky treba počítať s oneskorením 1 deň

   • Platba za stravu na mesiac október 2021: Čítať viac
  • Školský rok 2021/2022 sa začal
   • Školský rok 2021/2022 sa začal
   • 13. 9. 2021
   • Otvorenie školského roka 2021/2022 sa konalo 2. septembra 2021. Na začiatku sme si minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého rodáka z obce Ostrý Grúň, čestného občana obce Župkov a dlhoročného predsedu Spolku slovenských spisovateľov PaedDr. Miroslava Bielika, ktorý nás po krátkej a ťažkej chorobe opustil dňa 22. júla vo veku 72 rokov.

   • Školský rok 2021/2022 sa začal: Čítať viac
  • Darovanie krvi
  • Otvorenie školského roka 2021/2022
   • Otvorenie školského roka 2021/2022
   • 31. 8. 2021
   • Vážení rodičia,

    dovoľte mi podať vám dôležité informácie:

    1. Otvorenie nového školského roka sa uskutoční 2. 9. 2021 o 8.00 hod. pred budovou školy.

    2. Žiaci 2. – 9. ročníka si 2. 9. 2021 nemusia priniesť školskú tašku, po príhovore a krátkych pokynoch od triednych učiteľov, pôjdu domov.

    3. Všetci žiaci 1. – 9. ročníka musia 2. 9. 2021 priniesť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vyplnené a podpísané zákonnými zástupcami – odovzdajú ho svojim triednym učiteľom. Ak využívate EduPage, môžete ho poslať aj elektronicky.

   • Otvorenie školského roka 2021/2022 : Čítať viac
  • Platba za stravu na september 2021
   • Platba za stravu na september 2021
   • 24. 8. 2021
   • Platbu za stravu na september môžete prísť uhradiť od 25. 8. 2021 - 27. 8. 2021 od 8:00 - 18:00 hod. do ŠJ pri dodržiavaní hygienických a epidemiologických požiadaviek (rúško, odstup).

    Ďakujem

    vedúca ŠJ

   • Platba za stravu na september 2021: Čítať viac
  • Dotácia na obedy alebo zvýšený daňový bonus?
   • Dotácia na obedy alebo zvýšený daňový bonus?
   • 21. 7. 2021
   • Milí rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

    3. júla 2021 vyšla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1. 8. 2021, ktorá ovplyvní i dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Jej presné znenie si môžete prečítať v znení zákona, tu sa Vám to pokúsim zrozumiteľnejšie vysvetliť.

   • Dotácia na obedy alebo zvýšený daňový bonus?: Čítať viac
  • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
   • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
   • 5. 7. 2021
   • Školský rok 2020/2021 je už minulosťou. Rozlúčili sme sa s ním v stredu, 30. júna 2021 pred našou župkovskou školou. Slávnostného ukončenia sa zúčstinili aj starostovia obcí kľakovskej doliny a mnohí rodičia. Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová predniesla slávnostný príhovor, v ktorom sa poďakovala všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamesntancom školy, žiakom, starostom, rodičom a zriadovateľovi školy - obci Župkov, zastúpenej starostom Ing. Jánom Tomášom. Šikovnejší a snaživejší žiaci si domov odniesli knihu od rodičovského združenia, spoločenskú hru alebo finančnú odmenu. Tradične sa s nami rozlúčili naši deviataci so svojím programom. Na záver sme si zaspievali hymnu našej školy.

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021: Čítať viac
  • Koniec školského roka v V. A
   • Koniec školského roka v V. A
   • 5. 7. 2021
   • Koniec školského roka sme zavŕšili výletmi do Atlantis centra v Leviciach a do prírody v našej obci.

    V zábavnom centre sa žiaci oboznámili s vynálezmi 21. storočia, vyskúšali si hoverboard, merač sily zvuku, elektrometer a najväčší zážitok mali z 9D simulátora. Vybláznili sa v bublinkovej a logickej miestnosti a odniesli si kopec zážitkov.

   • Koniec školského roka v V. A: Čítať viac
  • Rozlúčka predškolákov
   • Rozlúčka predškolákov
   • 1. 7. 2021
   • Dňa 22. júna 2021 sa v MŠ Župkov uskutočnila rozlúčka predškolákov. Všetkým deťom prajeme veľa úspechov pri vzdelávaní v základnej škole.

   • Rozlúčka predškolákov: Čítať viac
  • Jún v škôlke
   • Jún v škôlke
   • 1. 7. 2021
   • V tomto mesiaca sa deti učili spoznávať ročné obdobie leto. Tvorili z rôzneho odpadového materiálu letné ovocie. Pre lepšie spoznávanie sme si spravili aj malú ochutnávku melóna či jahôd. Cez vzdelávacie aktivity deti spoznávali aj zvieratká žijúce v Afrike alebo zoologickej záhrade. Nastal však už aj čas rozlúčky s našimi predškolákmi, ktorí už v budúcom školskom roku budú navštevovať školu. Deti mali malú slávnosť v škôlke , kde ich slávnostne privítal aj pán starosta či pani riaditeľka. Prajeme našim budúcim školákom veľa úspechov v škole.

   • Jún v škôlke : Čítať viac
  • Vyplácanie dopravného
   • Vyplácanie dopravného
   • 28. 6. 2021
   • Vážení rodičia,

    vyplácanie dopravného pre Vaše deti za odbobie IX. - XII. /2020 a I. - IV./2021 bude 8. júla 2021 od 7:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch ŠKOLSKEJ JEDÁLNE.

    Žiadam dodržať určený deň a hodiny. Okrem rúška si prineste aj vlastné pero.

    Ďakujem

    Baniariová Alena

    EMaHP

   • Vyplácanie dopravného: Čítať viac