Navigácia

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  I.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Lenka Jančoková
  II.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Valušková Kurková
  III.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Eva Matejová
  IV.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Lenka Staňová
  V.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Dana Strihovská
  VI.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Veronika Lehotská
  VII.A Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Mesiariková
  VIII.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Žabková
  IX.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Martina Gáborová
  V.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Anton Buchel

  © aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Župkov
   Župkov 18, 966 71 Horné Hámre
  • +421 45 686 61 30

  Fotogaléria