Navigácia

Navigácia

  Zoznam učiteľov

  E-mail
   
   
  Mgr. Iveta Tomášová IT Rozvrh
  Riaditeľka
   
   
  Mgr. Ivana Betková IB Rozvrh
  Zástupkyňa
   
   
  Anna Šipikalová Zástupkyňa
   
   
  Mgr. Jarmila Bištuťová JB Rozvrh
  Učiteľka
   
   
  Mgr. Emília Boháčová BE Rozvrh
  Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Anton Buchel BA Rozvrh
  Triedny učiteľ: V.B
   
   
  Ivana Danihelová ID Rozvrh
  Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Martina Gáborová MG Rozvrh
  Triedna učiteľka: IX.A
  Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka
   
   
  Ing. Dušan Herko Učiteľ
   
   
  Mgr. Peter Hlavačka PH Rozvrh
  Učiteľ
  Vedie krúžok: Futbal - predprípravka
  Vedie krúžok: Futbal - prípravka
  Vedie krúžok: Pohybové hry
   
   
  Mgr. Lenka Jančoková LJ Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.A
  Vedie krúžok: Pohybový
   
   
  Bc. Patrícia Kosťová Učiteľka
   
   
  Mgr. Mária Kováčová Rozvrh
  Pedagogická asistentka
  Vedie krúžok: Bystré hlavičky
   
   
  Mgr. Veronika Lehotská VL Rozvrh
  Triedna učiteľka: VI.A
  Vedie krúžok: English club
   
   
  Mgr. Eva Matejová EM Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.A
  Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
   
   
  PaedDr. Miroslava Mesiariková MM Rozvrh
  Triedna učiteľka: VII.A
  Vedie krúžok: Čarovný ateliér
   
   
  Mgr. Lenka Staňová LS Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV.A
  Vedie krúžok: Hudobno-tanečný krúžok
   
   
  Ing. Dana Strihovská DS Rozvrh
  Triedna učiteľka: V.A
  Vedie krúžok: Vybíjaná
   
   
  Mgr. Zuzana Valušková Kurková ZV Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.A
  Vedie krúžok: Príroda a my
   
   
  Mgr. Jaroslava Žabková Rozvrh
  Triedna učiteľka: VIII.A
  Vedie krúžok: Matematika trochu inak

  © aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Župkov
   Župkov 18, 966 71 Horné Hámre
  • +421 45 686 61 30

  Fotogaléria